Ingår router när man beställer bredband?

Nej. Installation och konfiguration av utrustning efter avlämningspunkten (nätverksuttag RJ45), såsom router, dator, nätdragning i bostad och trådlöst nätverk ombesörjs av kunden själv.

Driftinformation

17 Jun 2024

Planerat underhållsarbetet - Kurbit stadsnät

Det kommer utföras ett planerat underhållsarbetet som kommer påverka samtliga tjänster inom Kurbit stadsnät.

Stadsnät: Kurbit
Typ: Planerat arbete
Start: 2024-06-17 00:01
Slut: 2024-06-17 06:00

 

17 Jun 2024

Kabelarbete - Fiberstaden - Stamnäs området

Fiberstaden kommer utföra ett akut fiberarbete på en skadad kabel i Stamnäs området. Arbete kommer påverka samtliga tjänster inom berörda området.

Stadsnät: Fiberstaden – Hudiksvalls stadsnät – Stamnäs området
Typ: Planerat arbete
Start: 2024-06-17 08:00
Slut: 2024-06-17 17:00

 

28 Jun 2024

Planerat underhållsarbete - Itux - Bollnäs

Itux stadsnät kommer utföra ett planerat underhållsarbete. Samtliga tjänster inom berörd området kommer påverkas.

Stadsnät: Itux
Typ: Planerat arbete
Start: 2024-06-28 11:30
Slut: 2024-06-28 12:00

Ring oss eller skicka epost