Arkaden Bredband - Fastighetsägare

Fastighetsägare

Koppla upp och koppla av med bredband från Arkaden

Vi är en helhetsleverantör gällande IT till dig som fastighetsägare. Vi ser till att era hyresgäster är uppkopplade så att ni kan koppla av. Utöver internet levererar och förvaltar vi även smarta nyckellösningar, bokningssystem och andra uppkopplade system som gör livet enklare för hyresgästerna.

Arkaden tar hand om din fastighets digitala infrastruktur.

Fastigheters digitala infrastruktur blir allt mer avgörande och värdefull då krav på tillgänglighet och säkerhet ökar från både privatperson och företag. Exempelvis kameror, port- och passagesystem samt styr- och reglerutrustning är några av få system som behöver stabil uppkoppling. Trots ovanstående saknas i många fastigheter tydliga regler om vad som får anslutas och hur. Vissa fastighetsägare lämnar till enskilda entreprenörer för att lösa sina respektive system utan koordinering. I förlängningen resulterar det i stora kostnader samt att relationsritningar och underhållsplaner för data- och fibernäten i fastigheterna är bristfälligt uppdaterade.

Fastighetsägare har ofta partnerskap för specialistunderhåll och markskötsel. På samma sätt bör en partner finnas även för detta viktiga område. Vi på Arkaden har kompetens och lång erfarenhet av fastighets-IT för stora samhällskritiska fastighetsbestånd med högsta krav på tillgänglighet. Kroka arm med oss så tar vi hand om alla frågor kopplat till fastighetens digitala infrastruktur. Vårt koncept har visat sig leda till nöjda kunder och ett ökat fastighetsvärde. Boka en träff med oss för att höra mer om vårt unika upplägg för fastighetsägare.

Boka en träff med oss och hör mer om vårt koncept för fastighetsägare.

Kontakt ›