Ett bättre samhälle

Att ta ansvar för samhälle och människor, är viktigt i allt som Arkaden gör och står för. Ett hållbart företagande innebär att vi tar ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar för effekterna av våra beslut och vår verksamhet. Detta innebär att vi aktivt engagerar oss och stödjer dem som strävar efter en positiv samhällsutveckling. Nedan kan ni se några exempel på vad vi gjort för att bidra till ett bättre samhälle.