Vi tror på det lokala samarbetet

Per Söderberg, ägare och grundare av Arkaden, berättar om varför det lokala samarbetet är så viktigt.

Dela artikel på Facebook, LinkedIn eller via Epost

Jag är själv föreningsaktiv både som aktivitetsledare och styrelsemedlem och ser dagligen hur ideella föreningars eldsjälar bidrar till ett bättre samhälle. Med värnpliktens minskade omfattning har föreningslivet fått ännu större betydelse för integration och sammanhållning i Sverige.

En av de viktigaste åtgärderna för lyckad integration tror jag är att stötta och skapa välfungerande föreningar som erbjuder aktiviteter för en bred målgrupp.

Att stötta ideella föreningar är vårt sätt att ge tillbaka. Vi på Arkaden är stolta över vårt samarbete med föreningar, där vi ofta stöttar med bredband och IT-stöd.

Det som brukar pekas ut som speciellt med det svenska föreningslivet är den höga anslutningsgrad och den demokratiska uppbyggnad som föreningarna har. Det vill vi hjälpa till att upprätthålla.

Per Söderberg, VD Arkaden Bredband

Koppla upp och koppla av med bredband från Arkaden

Hitta din adress  ›