Lås & Maskin väljer Arkaden som IT-partner

Lås & Maskin har valt att samarbeta med oss på Arkaden Bredband gällande deras IT-miljö. Vi tar hand om deras datorer, servrar och övrig utrustning samt är deras IT-partner. Anledningen till samarbetet grundas enligt Per-Ulrik Helldahl, VD på Lås & Maskin, i att de saknar kunskap och tid att göra detta på egen hand. Per-Ulrik och hans kollegor vill bara att det ska fungera, vilket vi ansvarar för.

Dela artikel på Facebook, LinkedIn eller via Epost

Första kontakten mellan Arkaden och Lås & Maskin började genom en gemensam bostadsrättsförening där vi var involverade i bredband respektive porttelefoni. Vi löste tillsammans en säker och smidig lösning åt kunden och i processen fattade vi tycke för varandra.

När det var dags för Lås & Maskin att hitta en IT-partner föll valet på Arkaden efter att ha sållat bland potentiella samarbetspartners. Per-Ulrik berättar att vi upplevdes som personliga och smidiga, i kombination med att vi hade lämpliga lösningar på deras utmaningar.

Lås & Maskin beskriver att bytet till Arkaden Bredband från deras dåvarande lösning gick smidigt till, enligt förväntan. Övergångsprocessen orsakade inga störningar och överflyttningen har i förlängningen inneburit att deras IT-miljö flyter på utan bekymmer och att de får den hjälp de behöver.

”Arkaden hjälper oss när och om vi behöver det”

- Per-Ulrik Helldahl, VD Lås & Maskin

Per-Ulrik tycker att några av våra främsta fördelar är att vi både är lokala och personliga. När de kontaktar oss vet de att vi har koll på deras miljö och löser uppkomna bekymmer på ett flexibelt och effektivt sätt.

”Flexibiliteten hos Arkaden är guld värd för oss. De förändrar och anpassar vår IT-miljö efter önskemål och behov under resans gång”

-Per-Ulrik Helldahl, VD Lås & Maskin

Koppla upp och koppla av med bredband från Arkaden

Hitta din adress  ›